PLA LOCAL DE JOVENTUT [DIVERSA]
Dimecres, 26 Octubre 2022 16:32

PLA LOCAL DE JOVENTUT DIVERSA 2021- 2024

somdiverses blancEl Pla Local de Joventut [Diversa] és l'eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut que s'articules al municipi. El document recull l'anàlisi de la realitat juvenil de Cassà de la Selva i és la guia que estableix les línies de treball i les accions impulsades des de l'Àrea de Joventut de l'Ajutament al llarg dels propers quatre anys. 

El PLJ[D] pretén modificar el concepte d'atenció juvenil que tenim. Ens apropem a noves formes de mirar i intervenir en la nostra realitat municipal, des d'un punt de vista interseccional i intercultural, tot reconeixent la diversitat de la joventut del poble. 

Consulta el PLA LOCAL DE JOVENTUT [DIVERSA]